Home    Produkty    Biuletyn    Aktualności    Kontakt    Serwis

Na podstawie obrazu stwierdzonych uszkodzeń a także informacji uzyskanych od klienta ustalamy przyczyny awarii pompy. Informacja ta jest podawana w protokole oceny stanu technicznego. Na jej podstawie klient usuwa wszystkie potencjalne przyczyny przed zamontowaniem naprawionej pompy. Ta bardzo ważna czynność zabezpiecza przed ponowną awarią uszkodzonej pompy.

Home    Produkty    Biuletyn    Aktualności    Kontakt    Serwis