Home    Produkty    Biuletyn    Aktualności    Kontakt    Serwis

Ocena stanu technicznego pompy polega na jej demontażu i weryfikacji poszczególnych części kwalifikującej je do ponownego użycia, regeneracji bądź wymiany. Informacje na ten temat klient otrzymuje w protokole oceny stanu technicznego, który ponadto określa proponowany zakres remontu. Załącznikiem do protokołu jest oferta na koszty naprawy pompy (robocizna plus zakup nowych części zamiennych).

 

Home    Produkty    Biuletyn    Aktualności    Kontakt    Serwis