Home    Produkty    Biuletyn    Aktualności    Kontakt    Serwis

BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 - wrzesień 2000

W numerze:

- nowe silniki łopatkowe serii M5B,
- odporne na wodę morską rozdzielacze,
- nowe pompy wielotłokowo - osiowe z typoszeregu PV,
- DENISON Hydraulics w Polsce
- zawory zwrotne C5V,
- pompy DENISON Hydraulics w ładowarkach firmy CASE


NOWE WYSOKOSPRAWNE, WYSOKOCIŚNlENlOWE SILNIKI ŁOPATKOWE SERII M5B.

Wysoka sprawność i osiągi pomp typoszeregu T78 uświadamiają fakt, że konstrukcje łopatkowe nie są konstrukcjami niskich ciśnień bez przyszłości. Zdobyte doświadczenia pozwoliły także w konstrukcji silników łopatkowych przesunąć dotychczasowe granice osiągów. Zaprojektowano więc i wdrożono do produkcji nowy typoszereg silników łopatkowych. Te wysokociśnieniowe i wysokosprawne jednostki oferowane są w dwóch wersjach. Wersja oznaczona M5B posiada standardową konfigurację montażową zgodną ze standardem SAE B. W wersji tej istotny jest wysoki moment startowy. Silniki te mogą być stosowane do małych wciągarek, pojazdów holowniczych, pojazdów do gospodarki komunalnej oraz urządzeń pokładowych statków.

Druga wersja oznaczona M5BF przystosowana została do napędu wentylatorów np. chłodnic. Silnik ten posiada wytrzymałe łożysko i wydłużoną część przednią służącą do montażu wirnika wentylatora i przenoszenia promieniowych i osiowych sił. Obie wersje nowego silnika przystosowane zostały do pracy przy maksymalnym ciśnieniu do 32 MPa z prędkością obrotową od 100 do 6000 obr/min. Chłonność tego typoszeregu silników mieści się w zakresie od 12 do 45 cm3/obr. Silniki łopatkowe typoszeregu M5 cechuje ponadto:

 • bardzo niski poziom hałasu,
 • niska pulsacja momentu,
 • możliwość zmiany kierunku obrotu,
 • o wiele wyższa sprawność wolumetryczna (wewnętrzny przeciek 6 dm3/min przy 32 MPa i 24 cSt).

Silniki M5B posiadają na obwodzie 12 łopatek. Każda łopatka podparta jest dwoma sprężynami. Ta koncepcja umożliwia łagodny start i optymalizację sprawności przy wysokim ciśnieniu. Przy pracy w zakresie wysokich ciśnień łopatka jest zawsze zrównoważona hydraostatycznie.

W niedalekiej przyszłości będzie uruchomiona produkcja większych silników nowej generacji czyli typoszeregów M5C i M5D. Będą się one charakteryzowały - podobnie jak M5 - wysokim zakresem dopuszczalnych ciśnień oraz niewielkim przeciekiem wewnętrznym.


DENISON KUPIŁ SKANDYNAWSKĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ BLOKI ZAWOROWE.

Denison International ogłosił niedawno zakup 100% udziałów firmy LOKOMEC OY. Firma o nazwie DENISON Locomec powiększy potencjał grupy DENISON International i uzupełni jej ofertę w zakresie kompleksowych rozwiązań hydraulicznych.
Locomec ma swoją siedzibę w Tampere, w Finlandii i jest największym w Skandynawii producentem hydraulicznych bloków zaworowych, zaspokajającym potrzeby różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi leśnego, okrętowego, maszynowego, wiertniczego zarówno w sektorze zastosowań przemysłowych jak i mobilnych. Locomec jest dobrze zarządzaną i rentowną firmą która od roku 1994 posiada certyfikat ISO 9001. Lokomec produkuje bloki zaworowe od małych kilkukilogramowych do gigantycznych, ważących kilka ton. Firma realizuje zarówno małe, indywidualne zamówienia kilku sztuk, jak również zamówienia seryjne, po kilkaset bloków zaworowych. Siła firmy Lokomec polega na kompleksowym projektowaniu i produkcji kompletnych bloków zaworowych. Takie założenie gwarantuje nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, ale również maksymalna oszczędność kosztów.


DENISON LOCOMEC - PROPORCJONALNE, ODPORNE NA WODĘ MORSKĄ ROZDZIELACZE WIELKOŚCI NG20 - NG63.

Typoszereg tych zaworów został zaprojektowany specjalnie dla przemysłu morskiego do sterowania wciągarek. Można je wykorzystać także dla innych potrzeb gdzie konieczna jest dobra sterowalność i odporność na warunki morskie. Zawory mogą być montowane bezpośrednio na pokładach statków ponieważ przystosowane są do pracy w typowych warunkach panujących na morzu:

- odporność na wodę morską,
- duże różnice temperatury ( niska otoczenia - wysoka oleju).

Wszystkie ruchome części zaworów wykonane są ze stali nierdzewnej lub brązu.

Opis i cechy charakterystyczne:

• czterodrogowe, trzypołożeniowe, proporcjonalne rozdzielacze przystosowane do montażu kołnierzowego (standard SAE ) lub płytowego
• niski spadek ciśnienia przy wysokim przepływie (średnio 5-8 bar przy nominalnym przepływie)
• zwarta konstrukcja, niska waga
• możliwość sterowania bezpośredniego - dźwignią, bądź zdalnie - hydraulicznie
• zakres dopuszczalnej temperatury otoczenia: od –30 do +70°C
• maksymalne ciśnienie: 350 bar (35 MPa)
• Wielkości:
NG 20 nominalny przepływ 250 dm3/min
NG 30 nominalny przepływ 450 dm3/min
NG 50 nominalny przepływ 800 dm3/min
NG 63 nominalny przepływ 1200 dm3/min

Powierzchnia zewnętrzna zaworów jest pokryta odporna na korozję żółta powłoka ( elektrochemicznie nałożony cynk z dodatkiem chromu). Taka powierzchnia jest idealnym podkładem do malowania farbami epoksydowymi. W przypadku zniszczenia warstwy farby cynkowa powłokaskutecznie zabezpiecza zawór.

Jedynym znanym nam producentem tego typu zaworów jest norweska firma Hydranor. Denison odniósł sukces wspózawodnicząc z nią. Pod względem technicznym nasze zawory cechuje lepsza sterowalność, zwarta konstrukcja o gabarytach dostosowanych do wielkości przepływu oraz zauważalnie mniejszy spadek ciśnienia. Także cena naszych zaworów jest konkurencyjna.


TYPOSZEREG POMP PV POWIĘKSZA SIĘ O TRZY NOWE PVT38, PVT47, PVT64.

DENISON Hydraulics wprowadza na rynek trzy nowe Pompy:

PVT 38 - wydajność jednostkowa: 80 cm3/obr
PVT47 - wydajność jednostkowa:100 cm3/obr
PVT64 - wydajność jednostkowa: 130 cm3/obr
Pompy te rozszerzają istniejący od 12 lat na rynku typoszereg PV.
Te trzy nowe wielkości pomp są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w zakresie niedrogich jednostek o średnich osiągach. Jest to alternatywa w stosunku do produko
wanych przez DENISON Hydraulics wysokosprawnych pomp serii PREMIER.

Opis i cechy charakterystyczne:

- pompy wielotłokowe-osiowe o zmiennej wydajności jednostkowej

 • maksymalne ciśnienie

stałe: 280 bar (28 MPa) -100% czasu pracy
chwilowe: 300 bar (30 MPa) - 10% czasu pracy, ale nie więcej niż 6 sekund w ciągu minuty
szczytowe: 330 bar (33 MPa) - krótki pik ciśnienia

- przyłącza - oferowane są tylko przyłącza boczne
- napęd tylny - możliwość podłączenia drugiej pompy pracującej z maksymalnym ciśnieniem i wydajnością nie większą niż parametry katalogowe pompy przedniej.

 • maksymalna prędkość:1800 obr/min
 • sterowniki:

Sterownik typu C - identyczny jak w przypadku mniejszych pomp serii PV sterownik suwakowy.
Sterownik typu F - dwustopniowy sterownik dla zdalnego sterowania.
Sterownik typu L - dla sterowania nadążnego (load sensing).
Sterownik typu J i K - ogranicznik momentu na wyjściu wałka. Dwa zakresy: J dla 0 do 26% maksymalnego momentu lub K dla wyższych momentów.

- poziom hałasu
Nowe pompy PV są bardzo ciche nawet gdy je porównaniu do istniejących na rynku mniejszych pomp typoszeregu.
Przedstawione pompy stanowią alternatywę do istniejących na rynku pomp:
firmy Rexroth A10V
firmy VICKERS PVH
firmy Oilgear/Hydura PVWH
firmy Commercial/Orsta PVO

DENISON HYDRAULICS W POLSCE

Całokształt interesów DENISON Hydraulics reprezentuje utworzone w 1994 roku przedstawicielstwo firmy:


PRZEDSTAWICIELSTWO DENISON HYDRAULICS
Biuro Inżynieryjno - Techniczne "MAR - TET"
31-980 Kraków, ul. Graniczna 11
tel/fax: (012) 644 70 84, tel. (012) 643 62 83

W celu usprawnienia obsługi klientów Przedstawicielstwo utworzyło sieć obsługi klientów rynku wtórnego (kupujących produkty DH do eksploatowanych bądź remontowanych przez siebie urządzeń).

Wszystkie firmy wchodzie w skład sieci Przedstawicielstwa DENISON Hydraulics działają według tych samych zasad. Dostawy są realizowane według cen zgodnych z Europejską Listą Cenową (EPL). Klient otrzymuje towar po odprawie celnej. Płatność następuje w złotówkach. Tylko Polskie Przedstawicielstwo DH oraz firmy znajdujące się w jego sieci mogą udzielać w imieniu DENISON Hydraulics gwarancji.

Ważnym elementem polityki obsługi rynku jest oferowanie klientom pełnej gamy usług związanych z eksploatacją produktów DENISON Hydraulics, między innymi:

 • doradztwo techniczne, bieżąca pomoc przy problemach eksploatacyjnych,
 • modernizację wyeksploatowanych układów hydraulicznych,
 • szkolenie służb utrzymania ruchu w zakresie eksploatacji urządzeń firmy DENISON.

SIEĆ POLSKIEGO PRZEDSTAWICIELSTWA DN

Samodzielni Autoryzowani Dystrybutorzy obsługujący Polskę środkową i zachodnią:


PTH BA-PLAST
40-282 Katowice
ul. Sikorskiego 22/10
tel/fax: (032) 256 28 02
tel. kom. 0602 230 099

B.U.T. HYDRO-WTRYSK-PLAST
34-300 Żywiec
oś. Parkowe 7/11
tel/fax : (033) 861 56 09
tel. kom.: 0601 518 295

Biuro Regionalne Przedstawicielstwa obsługuje region Polski północnej:


PHZ MIROM
80-438 Gdańsk
ul. Grażyny 14/1
tel/fax: (058) 344 00 00
tal. kom. 0602 101 154


ZAWORY ZWROTNE CSV (B) - standard SAE 62

Firma DENISON wprowadziła na rynek nowy typoszereg zaworów zwrotnych serii C5V (B), wykonanych zgodnie ze standardem SAE 62.

Zawory oferowane są w wielkościach CETOP 06, 08, 10 i 12 (16, 25, 32 i 38 mm). Nowa seria będąca uzupełnieniem istniejącego na rynku typoszeregu C5V (A) zgodnego ze standardem SAE 61 została zaprojektowana w oparciu o standard SAE 62 na maksymalne ciśnienie 420 bar (42 MPa).

Zawory te mogą być montowane bezpośrednio na kołnierzach pomp wielotłokowych-osiowych serii PREMIER (P80.....P260). Zadaniem ich jest zabezpieczenie pomp przed uderzeniem ciśnienia powracającego z układu hydraulicznego. Maksymalny przepływ:

C5V06: 100 dm3/min
C5V08: 200 dm3/min
C5V10: 400 dm3/min
C5V12: 750 dm3/min
karta katalogowa: 6-EN 4660-B


POMPY DENISON W ŁADOWARKACH FIRM CASE.
POZIOM HAŁASU I JAKOŚĆ DECYDUJE O ZASTOSOWANIU POMP ŁOPATKOWYCH DENISON.

Zredukowany poziom hałasu i wysoka sprawność, to cel jaki stawiają przed sobą producenci samojezdnych maszyn roboczych. Te parametry odgrywają szczególna rolę w maszynach stosowanych w rolnictwie, budownictwie oraz przy pracach ziemnych. Tymi założeniami kierowała się także firma CASE projektując nową serię ładowarek "C". Następujące cechy ładowarek serii C stawiają je wyżej w stosunku do wcześniejszej serii B:

 • całkowicie nowy proporcjonalny układ przeniesienia mocy
 • zamknięty centralny system sterowania ładowarką
 • polepszenie warunków pracy dla operatora
 • niższy poziom hałasu
Wyciszenie całego urządzenia w czasie pracy to było właśnie największe pole popisu dla produktów DENISON. Zastosowane podwójne pompy łopatkowe T6CC i T6DC, w unikalnym zintegrowanym obiegu, dostarczają mocy układowi sterowania i innym funkcjom ładowarki. Zastosowanie podwójnych pomp DENISON pozwala nie tytko osiągnąć wysokie ciśnienia, zapewnia wysoką sprawność, ale przede wszystkim obniża znacząco poziom hałasu podczas pracy ładowarki.

Cztery modele
Nowa maszyna oferowana jest w czterech modelach:

621C o mocy 96,9 kW i pojemności łyżki 1,9 m3
721C o mocy 113,3 kW i pojemności łyżki 2,3 m3
821C o mocy 138 kW i pojemności łyżki 3,1 m3
921C o mocy 184,9 kW i pojemności łyżki 4,6 m3

Niezależnie od poprawy trwałości i osiągów ładowarki pierwszoplanową rolę odgrywa jej dyspozycyjność. Dzięki zabudowanym w układ siedmiu gniazdom szybkozłącznym, przystosowanym do montażu przyrządów pomiarowych, skrócono czas przeznaczony na diagnostykę układu hydraulicznego. Wymiana filtrów, obsługa układu smarowania i warstwowo zabudowanych zaworów odbywa się z poziomu gruntu.

Zintegrowany obieg hydrauliczny
W modelu 612C zastosowano pompę T6CC, a w pozostałych modelach pompę T6DC. Wszystkie cztery modele posiadają taki sam podstawowy układ hydrauliczny. Donnell Dunn, specjalista od systemów hydraulicznych firmy Case, który nazwał ten system zintegrowanym i opatentował go, opisuje go następująco:

"We wcześniejszym modelu (B) ładowarki 621 i 721 jedna z dwu sekcji pompy była przeznaczona do sterowania maszyną a druga obsługiwała inne jej funkcje. Modele 8218 i 921 B miały zintegrowany obieg, który obsługiwał wszystkie funkcje hydrauliczne. Obecnie w nowych modelach 621C i 721C stosuje się także obiegi zintegrowane."

Zgodnie z objaśnieniami Dunna przepływ z przedniego wkładu pompy poprzez zawór nadrzędny kierowany jest do obiegu sterowania mechanizmem skrętu, następnie zasila dodatkowo układ z głównym zaworem sterującym innymi funkcjami ładowarki ( łyżka, urządzenia pomocnicze) do którego kierowany jest też przepływ z drugiej sekcji pompy. Zawór nadrzędny określa obciążenie układu sterowania i zasila go odpowiednią ilością oleju. Ograniczenie maksymalnego ciśnienia realizuje zawór przelewowy ustawiony na 183 bar.

Zmniejszenie poziomu hałasu
Wybór dwustrumieniowej pompy DENISON zamiast dawniej stosowanych pomp zębatych lub konkurencyjnych pomp łopatkowych nastąpił z uwagi na jej znacznie wyższą sprawność i niższy poziom hałasu. Według Donnella Dunna: "... ładowarki uzyskały taką sprawność i wytrzymałość jakie im przekazały pompy DENISON. Decydującym parametrem była także charakterystyka hałasu i to zarówno jego niższy poziom jak i odpowiednie widmo jego częstotliwości. Pompy DENISON nie emitują drażniących dźwięków o niskiej częstotliwości".


AKTUALNIE WYDANE PRZEZ NAS BIULETYNY:
Biuletyn   nr 1 wrzesień 1999
Biuletyn   nr 2 grudzień 1999
Biuletyn   nr 3 maj        2000
Biuletyn   nr 4 grudzień 2000

Biuletyn   nr 5

grudzień 2001

Biuletyn   nr 6

grudzień 2002
Home    Produkty    Biuletyn    Aktualności    Kontakt    Serwis