Home    Produkty    Biuletyn    Aktualności    Kontakt    Serwis
Strona 1 2
Do obiegu otwartego
5 wielkośći wkładów: A, B, C, D, E
5 typoszeregów: TB, T7A, T7B, T6C, T6D, T6E
Max. wydajność wł: 269 cm3/obr
Max. ciśnienie: 320 bar
Wersja z tylnym napędem
KARTA KATALOGOWA
Do obiegu otwartego
5 wielkośći wkładów: A, B, C, D, E
10 typoszeregów: T7BB, T67CB, T67DB, T67EB,
T6CC, T6DC, T6EC, T6DD, T6ED, T6EE
Max. wydajność wł: 269+269 cm3/obr
Max. ciśnienie: 320 bar
Wersja z tylnym napędem
KARTA KATALOGOWA
Do obiegu otwartego
5 wielkośći wkładów: A, B, C, D, E
9 typoszeregów: T7BBA, T67CBA, T67DBB, T67DCB, T6DCC, T67DDB, T6DDC, T67EDB, T6EDC
Max. wydajność wł: 269+158+100 cm3/obr
Max. ciśnienie: 300 bar
Wersja z tylnym napędem
Do obiegu otwartrgo
5 wielkośći wkładów: A,  B, C, D, E
2 wielkośći: T6H20 = 42 cm3/obr
          T6H29 = 62 cm3/obr
3 wielkości: T6H20 + B/C
          T6H29 + B/C
          T6H29 + D
Max. wydajność wł: T6H29D = 62+158 cm3/obr
Max. ciśnienie: T6H20B = 300 bar
Wersja z tylnym napędem
Home    Produkty    Biuletyn    Aktualności    Kontakt    Serwis